To najkrajšie z Budapešti 2 dni

budapest

Termín:

pre skupiny dohodou

Cena a nástupné miesta:

Nitra, Sereď, Trnava a Bratislava –  99,- Euro

Je možné si zakúpiť miestenku – 5,- Eurá

 

Program:

 1. deň

Program sa začína doobeda návštevou Rybárskej bašty z ktorej sú nádherné výhľady na historické centrum a parlament. Nájdeme tu aj krásny gotický kostol Matthias church. Voľný čas môžete využiť aj na obed alebo prehliadku niektorých z múzeí na hradnom vrchu, ktorý sa nachádza neďaleko. Najznámejšie je historické múzeum. Vonkajšia prehliadka Budínskeho hradu a zakúpenie vstupov do múzeí sú realizované so sprievodcom.

Poobede sa presunieme k Parlamentu, v ktorom bol ešte za Rakúsko-Uhorska poslancom aj Ľudovít Štúr. Kto bude chcieť, môže navštíviť túto exteriérovo ale aj interiérovo unikátnu budovu a prezrieť si napr. korunovačné klenoty uhorských kráľov. Po prehliadke bude nasledovať presun do historického centra. Súčasťou prehliadky bude aj návšteva baziliky sv. Štefana. V podvečerných hodinách si budete môcť vychutnať atmosféru mesta počas rozchodu a zažiť romantickú večeru. Večer bude nasledovať presun na hotel a ubytovanie. Spať sa bude v historickom zámočku na okraji Budapešti.

 1. deň

Po raňajkách sa autobusom presunieme na známe Námestie hrdinov. Po krátkej prehliadke sa budete môcť rozhodnúť, ktorú z atrakcií navštívite. Na výber bude kúpanie v svetoznámych barokových kúpeľoch Széchenyi, návšteva ZOO, prípadne spoznávanie v múzeu umenia (Museum of fine arts) kde nájdete napr. egyptskú expozíciu s múmiami.

Po prestávke na obed bude nasledovať presun do nákupného centra Campona, kde môžete navštíviť  Tropikárium a potom nakupovať. Tropikárium v Budapešti je to najväčšie morské akvárium v Strednej Európe a jeho hlavnou atrakciou je 1,4 mil. litrové akvárium so slanou vodou s 11 metrov dlhým tunelom. V tomto akváriu sa nachádzajú až dvojmetrové žraloky hnedé a tigrované dovezené priamo z Floridy.

 

V cene je zahrnuté: autobusová doprava, služby sprievodcu,  ubytovanie na hoteli 3* s raňajkami 1x, poistenie proti insolventnosti CK.

V cene nie je zahrnuté: vstupné do pamiatok,  cestovné poistenie

 

Orientačné ceny vstupného (orientačný kurz 1,- Euro = 325 HUF)

Matias-ov kostol: dospelá osoba 1800,- HUF, študenti a seniori 1200,-HUF
Budínsky hrad – Budapest history museum: dospelý 2400 HUF, 6 – 26 rokov a 65-70 rokov 1200 HUF, deti do 6 rokov zdarma.
Parlament: dospelý 3200 HUF, študenti 1600 HUF (6 -24 rokov), deti do 6 rokov zdarma
Kostol sv. Štefana: vstup je oficiálne dobrovoľné, dáva sa 200,- forintov na osobu
ZOO a botanická záhrada: skupina nad 10 dospelý 3000 HUF, skupina nad 10 študenti a deti do 14 rokov 2000 HUF
Kúpele: vstup 6000 HUF osoba, nie sú zľavy
Museum of Fine Arts: dospelý 2400 HUF, 6-26 rokov a 62-70 rokov 1200 HUF
Tropicarium: skupina dospelých – 2300 HUF, deti do 18 rokov  a seniori od 65 rokov 1700 HUF

Rezervácia:

 • Rezerváciu je potrebné urobiť prostredníctvom e-mailu na caagama@gmail.com.
 • Následne po rezervácií uzavriete s CK Zmluvu o obstaraní zájazdu.
 • V prípade otázok môžete kontaktovať CK na čísle 0944 989 300 (PO – PIA: 9.00 – 17.00).
 • Pri rezervácii prosím uveďte nasledovné údaje: mená pasažierov, miesto, tel. kontakt, e-mailovú adresu, číslo voucheru.
 • Informácie: Podrobné informácie o zájazde (pokyny – miesto a itinerár) vám budú zaslané najneskôr do 5 dní pred plánovaným odchodom.
 • Je potrebné si so sebou vziať platný cestovný doklad a európsky zdravotný preukaz

 

Základné práva podľa zákona č. 170/2018 Z. z.

 

\1\   Informácie o zájazde, poskytované pred uzatvorením zmluvy o zájazde

 

 1. Všeobecné informácie o zájazde

cieľové miesto / miesta: Budapešť

 

trasa cesty: Nitra, Sereď, Trnava, Bratislava, Budapešť, Bratislava, Trnava, Sereď, Nitra

 

termín začatia zájazdu: 5.10.2019

termín skončenia zájazdu: 6.10.2019

dĺžka pobytu s dátumami: 2 dni, 5.10.2019 – 6.10.2019

počet zahrnutých nocí (ak ide o zájazd, ktorého súčasťou je ubytovanie): 1 noc na hoteli

 

 1. Informácie o preprave

 

druh a kategória dopravného prostriedku: autobus – diaľkový autobus kategórie M3

trieda dopravného prostriedku: autobus euro 4

dopravné spojenia: autobusová preprava

 

presný (ak to nejde určiť – približný) čas odchodu a návratu: miesto odchodu a návratu:

Nitra – parkovisko pred atletickým štadiónom (Hotel Olympia) 5:30 hod

Sereď – autobusová stanica 5:55

Trnava – železničná stanica 6:15 hod

Bratislava – Bajkalská ulica – parkovisko medzi športovou halou a 3 vežami 7:00 hod

Čas odchodu sa môže zmeniť v závislosti od aktuálnej situácie. Zákazníci budú o presnom čase odchodu informovaný najneskôr 5 pracovných dní pred odchodom.

Návrat okolo polnoci nejde presne určiť vzhľadom na nepredvídateľnosť dopravnej situácie.

miesta a trvanie zastávok: pumpy, odpočívadlá a reštaurácie, zastávka je približne každé 3 hodiny a trvá približne 15 minút

 

 

 1. Informácie o ubytovacom zariadení

názov ubytovacieho zariadenia: Klebelsberg

poloha ubytovacieho zariadenia: Budapešť

kategória ubytovacieho zariadenia: hotel

 

trieda ubytovacieho zariadenia (a krajina, podľa ktorej je ubytovacie zariadenie klasifikované): 3* podľa poľskej kategorizácie

 

stupeň vybavenosti ubytovacieho zariadenia: štandardný hotel na okraji Budapešti

základné charakteristické znaky ubytovacieho zariadenia: hotel v historickej budove

 

Informácie o stravovaní

spôsob stravovania: raňajky formou bufetu

rozsah stravovania: raňajky formou bufetu

forma stravovania: štandardná strava

 

 1. Informácie o iných službách

 

Informácie sa nachádzajú v bode f

 

 1. Skupinové zájazdy

 

vymedzenie služieb cestovného ruchu poskytovaných cestujúcemu v rámci skupiny:

 • autobusová doprava
 • 1 x ubytovanie v 3* hoteli v dvojlôžkovej izbe s vlastným sociálnym zariadením
 • 1 x raňajky formou bufetu
 • prehliadky pamiatok (z vonku) Rybárska bašta, Parlament, námestei hrdinou, historické centrum, kúpele, Tropicárium
 • služby sprievodcu

približná veľkosť skupiny: skupina veľkosti cca 50 osôb

 

 1. Súčasťou zájazdu sú iné služby cestovného ruchu vymedzené v § 2 písm. a) štvrtom bode zákona č. 170/2018 Z. z. poskytované v cudzom jazyku

NIE

Niektoré prehliadky pamiatok môžu byť v maďarskom alebo anglickom jazyku v závislosti od aktuálne dostupného sprievodcu v danej destinácii. Prehliadky vybraných pamiatok absolvujú zákazníci na základe vlastného uváženia. Za túto službu platia priamo v destinácii, nie cestovnej kancelárii.

 1. Informácie o vhodnosti cesty

Zájazd je vhodný aj pre osoby so zníženou pohyblivosťou

NIE

 

 

\2\   Informácie o cestovnej kancelárii, ktorá nesie zodpovednosť za riadne poskytnutie všetkých služieb cestovného ruchu zahrnutých v zmluve o zájazde (pri predaji zájazdu prostredníctvom inej cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry sa poskytujú uvedené informácie aj o tejto cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre)

 

obchodné meno / názov: PhDr. Marián Žabenský, PhD. AGAMA

sídlo / miesto podnikania: Beethovenova 452/12, 949 11 Nitra, Slovensko

telefónne číslo: 0944 989 300

adresa elektronickej pošty: caagama@gmail.com

 

\3\   Informácie o cene a platobných podmienkach

celková cena zájazdu vrátane daní, všetkých nákladov a poplatkov:

celková cena zájazdu vrátane daní a všetkých nákladov je uvedená v hornej časti tejto stránky. V cene nie je započítaná možnosť si zakúpiť miestenku za 5,- Euro na osobu, k cene sa pripočítava aj príplatok za nástupné miesto uvedený v hornej časti tejto stránky.

 

 

platobné podmienky vrátane povinnosti cestujúceho zaplatiť zálohu a jej výšku:

zájazd je potrebné zakúpiť na zľavomate a následne zaslať platný voucher, prípadne je potrebné požiadať o pokyny k platbe a rezervácii na caagama@gmail.com

 

 

Záloha a ani finančná zábezpeka sa neplatí.

 

\4\   Informácie o vízových povinnostiach, pasových povinnostiach a iných povinnostiach všeobecné údaje:

 

Na zájazd nie sú potrebné víza pre občanov slovenskej republiky. Na zájazd je potrebné si zobrať platný cestovný doklad – občiansky preukaz alebo pas.

 

\5\   Informácie pre cestujúcich, ak sa na realizáciu zájazdu požaduje minimálny počet účastníkov

 

Požaduje sa na realizáciu zájazdu minimálny počet účastníkov?

ÁNO

 

V prípade ak počet účastníkov nedosiahne 35 platiacich osôb, zájazd sa neuskutoční. Zákazníci budú o tejto skutočnosti informovaní najneskôr 7 dní pred odchodom.

 

\6\   Informácie o poverenom zodpovednom zástupcovi alebo o inom subjekte, prostredníctvom ktorého je možné sa skontaktovať s cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou a komunikovať s nimi

 

meno zodpovedného zástupcu / názov subjektu: PhDr. Marián Źabenský, PhD.

adresa zodpovedného zástupcu / sídlo subjektu: Beethovenova 12, 949 11 Nitra

elektronická adresa: caagama@gmail.com

telefónne číslo: 0944 989 300

telefónne číslo pre núdzové situácie: 0944 989 300

 

\7\   Postúpenie zmluvy o zájazde

 

Cestujúci má právo postúpiť zmluvu o zájazde inej osobe. Oznámenie o postúpení zmluvy o zájazde inej osobe spoločne so súhlasom tretej osoby s postúpením je cestujúci povinný doručiť cestovnej kancelárii na trvanlivom nosiči v primeranej lehote, najneskôr však 24 hodín pred začatím zájazdu.

 

Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných preukázateľných skutočných primeraných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o ktorých ich cestovná kancelária informuje.

 

\8\   Zmena ceny zájazdu

 

Cena zájazdu sa môže zvýšiť, ak je presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny, len ak sa zvýšia osobitné náklady bližšie špecifikované v § 19 ods. 2 zákona č. 170/2018 Z. z. (napríklad zmena cien pohonných látok) a ak sa v zmluve o zájazde uvádza, že cestujúci má právo na zníženie ceny podľa § 19 ods. 5 zákona č. 170/2018 Z. z.

 

Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zájazdu na trvanlivom nosiči spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny zájazdu musí byť cestujúcemu preukázateľne odoslané najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

 

Ak zvýšenie ceny presiahne 8 % ceny zájazdu, môže cestujúci od zmluvy o zájazde odstúpiť bez zaplatenia odstupného. Cestujúci si zároveň môže uplatniť práva vyplývajúce mu z bodu 9 tohto formulára.

 

Ak si cestovná kancelária vyhradí právo na zvýšenie ceny, cestujúci má nárok na zníženie ceny, ak sa znížili príslušné náklady.

 

\9\   Zmena iných podmienok zmluvy o zájazde

 

Ak sa pred začatím zájazdu zmení niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu alebo cestovná kancelária nemôže splniť osobitné požiadavky cestujúceho, na ktorých sa dohodli, informuje cestujúceho o

 

navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu; a práve cestujúceho navrhované zmeny v primeranej lehote:

 

 1. prijať (ak ich cestujúci v lehote podľa písmena b) neprijme, zmluva o zájazde zanikne), alebo

 

 1. odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a

–   prijať náhradný zájazd:

 

 • rovnakej alebo vyššej kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve o zájazde; alebo

 

nižšej kvality alebo s nižšími nákladmi, pričom cestujúci má právo na primerané zníženie ceny zájazdu; alebo

 

– neprijať náhradný zájazd a následne si uplatniť právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré boli uskutočnené cestujúcim, a to do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia

o odstúpení od zmluvy o zájazde.

 

\10\ Odstúpenie cestovnej kancelárie od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu

 

Cestovná kancelária môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu spôsobenú cestujúcemu týmto odstúpením, ak

 

 1. počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy o zájazde a cestovná kancelária odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote určenej

 

v zmluve o zájazde, najneskôr však

–  20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,

–  7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,

–  48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo

 

 1. neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia cestovnej kancelárii plniť zmluvu

 

o zájazde a cestovná kancelária oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu.

 

\11\ Odstúpenie od zmluvy o zájazde cestujúcim z dôvodu neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností

 

Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začiatkom poskytovania zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti (napríklad ak existujú vážne bezpečnostné problémy v destinácii), ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta.

 

V takom prípade odstúpenia od zmluvy o zájazde má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil.

 

\12\ Odstúpenie od zmluvy o zájazde cestujúcim bez uvedenia dôvodu

 

Cestujúci môže kedykoľvek pred začatím poskytovania zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde za primerané a odôvodnené odstupné. Cestovná kancelária je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijala, znížené o odstupné. Výška odstupného je uvedená v storno-podmienkach, ktoré sa nachádzajú vo všeobecných obchodných podmienkach.

 

Ak ide o zmluvu uzatvorenú mimo prevádzkových priestorov, je cestujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti zaplatiť odstupné v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o zájazde (oprávnenie cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde bez uvedenia dôvodu sa nevzťahuje na zájazdy, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy o zájazde).

 

\13\ Zodpovednosť za poskytnutie zájazdu

 

Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, zákonom č. 170/2018 Z. z. alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, je cestovná kancelária za podmienok vymedzených zákonom č. 170/2018 Z. z. povinná po oznámení cestujúceho alebo na základe vlastných zistení porušenia zmluvy o zájazde vykonať nápravu. Ak nápravu nevykoná, ponúkne cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu

 

 1. rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo

 

 1. nižšej kvality, ako je uvedené v zmluve o zájazde, s poskytnutím primeranej zľavy.

 

Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. V tom prípade a ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu cestujúci nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia, a cestovná kancelária poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny služieb cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia.

 

Cestujúci môže od zmluvy o zájazde odstúpiť bez zaplatenia odstupného a požadovať vrátenie časti ceny zodpovedajúcej cene služieb cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak došlo k podstatnému porušeniu zmluvy o zájazde a cestovná kancelária neodstránila porušenie zmluvy o zájazde ani nezabezpečila cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu v primeranej lehote určenej cestujúcim.

 

Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, cestovná kancelária znáša náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie, v trvaní najviac troch nocí na jedného cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich platných pre príslušné dopravné prostriedky na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty. Obmedzenie nákladov sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bola cestovná kancelária o ich osobitných potrebách informovaná aspoň 48 hodín pred začatím zájazdu.

 

\14\ Zníženie ceny / náhrada škody cestujúcim

 

Cestujúci má tiež právo na zľavu z ceny zájazdu a/alebo na náhradu škody, ak služby cestovného ruchu neboli poskytnuté alebo neboli poskytnuté riadne.

 

\15\ Poskytnutie pomoci cestovnou kanceláriou

 

Cestovná kancelária je povinná bezodkladne poskytnúť pomoc cestujúcemu v ťažkostiach, a to aj pri neodvrátiteľných a mimoriadnych okolnostiach.

 

\16\ Úpadok cestovnej kancelárie

 

Ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku, platby cestujúcich budú refundované.

 

Ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku po začatí poskytovania zájazdu a ak zájazd zahŕňa prepravu, zaistená je repatriácia cestujúcich.

 

Cestovná kancelária uzatvorila zmluvu o ochrane pre prípad úpadku s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku [Union poisťovaňa, a. s., IČO: 36 284 831, Karadžičova 10 813 60 Bratislava, union@union.sk] (ďalej len „Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku“).

Cestujúci sa môže obrátiť na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku, ak sú služby odmietnuté z dôvodu úpadku cestovnej kancelárie.

Zákon č. 170/2018 Z. z.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170-2018_sk.pdf