Vzor zmluvy a garančný list

Vzor zmluvy
Garančný list